12. PERDORIM I VECANTE (Njolla & Kundër rrëshkitjes & Shenjues)