11.1 Përdorim i veçantë (Njolla & Kundër rrëshkitjes & Shenjues)