4.1 Smalte - Antindryshk me bazë Tretëse (Solvente)