2.7 Bojëra Satin - Me ngjyra - (Me gjysëm shkëlqim)