6.2 Stuko e gatshme për përdorim (Interior-Exterior)